Library students Large

NORCE har valgt Safetec som samarbeidspartner

Pegasus

Safetec bidrar til økt sikkerhet for innlandshelikoptre

NL2

Sikker og effektiv karbonfangst og -lagring

Unique apple
Karriere i Safetec

Et dynamisk selskap som brenner for det vi jobber med. Vår visjon er å sikre liv, helse, miljø og verdier. Vi skal være den ledende leverandøren av tjenester innen risikostyring.

Solvang

Utfordrer kjerneverdiene for å bli enda bedre

Vi ønsker enda flere nyansatte velkommen


Vi vokser: Se våre nye Safetec'ere


Solvang
Bærekraftillustrasjon
Bærekraft i Safetec

Vi jobber for å beskytte viktige verdier for våre kunder og for samfunnet som helhet. Bærekraft står sentralt for oss, og for stadig flere av kunder.

Insightsbilde

Cutting-edge data analytics combined with our expertise